Lietimo pojūčių atminties žaidimas

€19,50

Atpažinti saplavas ir liesti įvairius pavišius - net kūdikiai trumpam laikui taps labai užsiėmusiais, kai pasiners į sensorinius atradimus. Šio žaidimo iššūkis - atrasti kitą tokį patį paviršių pasitelkiant tik lietimo jutimus. Lavinami ne tik sensoriniai įgūdžiai, bet ir smulkioji motorika, koncentracijos įgūdžiai.

€0,78
€456,78
€123.456,78